Ogólne

p.o. Dyrektora

Wojciech Nalazek

tel. (052) 582-27-23

 

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji Drogowych

Maciej Gust

p.o. Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania Infrastruktury

 Jakub Proczek

Z-ca Dyrektora ds. Transportu

Rafał Grzegorzewski

 

tel. (052) 582-27-33