Informacje ogólne

Deklaracja dostępności serwisu www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bip.zdmikp.bydgoszcz.pl

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zdmikp.bydgoszcz.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bip.zdmikp.bydgoszcz.pl

Data publikacji strony internetowej: 04.12.2011r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.02.2020r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

-    cel linku nie jest odpowiednio określony,

-    załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,

-    pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,

-    niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych       wymaganych elementów,

2. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

-    pochodzą z różnych źródeł,

-    opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

-    posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,

-    opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 24.03.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publiczne w Bydgoszczy
ul. Toruńska 174a
85-844 Bydgoszcz
tel. 52 582 27 33
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

skrzynka EPUAP2: /ii0jd383ws/SkrytkaESP

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mirosław Gzella, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej budynków Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Dostępność cyfrowa 2020

Dostępność architektoniczna 2021

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Toruńska 174a , 85-844 Bydgoszcz

 

 1. 1.Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Do budynku są 3 wejścia:

-       wejście główne – do Biura Obsługi Mieszkańców od strony południowej budynku. Wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i schodami,

-       wejście do kas biletowych oraz punktu rozpatrywania reklamacji od strony ul. Toruńskiej. Wejście ze schodami. Dla osób poruszających się na wózku możliwość dostępu przez Biuro Obsługi Mieszkańców,

-       wejście dla pracowników ZDMiKP.

 

 1. 2.Dostępność korytarzy, schodów i wind.

W głównej części budynku znajduje się winda. Dojazd bez utrudnień. Korytarze i schody wewnętrzne zabezpieczone systemem kontroli dostępu. W razie potrzeby możliwość wejścia z pracownikiem.

 1. 3.Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Nie stosuje się.

 1. 4.Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, tylko na czas pobytu w budynku.

 1. 5.Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

 1. 6.Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

Nie ma.

 1. Inne informacje

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia do Biura Obsługi Mieszkańców. Kancelaria znajduje się po prawej stronie wejścia do Biura Obsługi Mieszkańców. Przejście do pozostałej części budynku zabezpieczone jest systemem kontroli dostępu, przez które, w razie potrzeby, może przejechać osoba na wózku.

 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Strefa Płatnego Parkowania i Kasy biletowe

ul. Zygmunta Augusta 10, 85-082 Bydgoszcz

 

 1. 1.Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Do budynku są 2 wejścia:

-       wejście do Biura Strefy Płatnego Parkowania od strony ul. Zygmunta Augusta,

-       wejście do kas biletowych od strony ul. Zygmunta Augusta.

Budynek jednokondygnacyjny, bez schodów, korytarzy i windy.

 1. 2.Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dostępna jest sala sprzedaży z kasami biletowymi oraz pomieszczenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania.

 1. 3.Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Nie stosuje się.

 1. 4.Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, tylko na czas pobytu w budynku.

 1. 5.Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

 1. 6.Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

Nie ma.

 1. Inne informacje

Brak.

 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Budynek do obsługi miejskiego transportu publicznego „Bydgoszcz Leśna”

ul. Modrzewiowa 19, 85-631 Bydgoszcz

 

 1. 1.Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Do budynku są 2 wejścia, które prowadza do poczekalni dworca. Budynek jednokondygnacyjny, bez schodów, korytarzy i windy.

 1. 2.Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dostępna jest poczekalnia z kasami biletowymi oraz pomieszczenia higieniczno - sanitarne.

 1. 3.Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Kasy wyposażono w pętle indukcyjne.

 1. 4.Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Od strony wschodniej budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych tylko na czas pobytu w budynku.

 1. 5.Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

 1. 6.Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

Nie ma.

 1. Inne informacje

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z wadami wzroku i słuchu.

 

Dostępność Architektoniczna 2020

Deklaracja dostępności serwisu www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bip.zdmikp.bydgoszcz.pl

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zdmikp.bydgoszcz.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zdmikp.bydgoszcz.pl oraz www.bip.zdmikp.bydgoszcz.pl

Data publikacji strony internetowej: 04.12.2011r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.02.2020r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

-    cel linku nie jest odpowiednio określony,

-    załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,

-    pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,

-    niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych             wymaganych elementów,

2. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne
z uwagi na fakt, że:

-    pochodzą z różnych źródeł,

-    opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

-    posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany      dokumentów,

-    opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publiczne w Bydgoszczy
ul. Toruńska 174a
85-844 Bydgoszcz
tel. 52 582 27 33
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mariola Sądowska, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Tą samą drogą można składać wnioski
o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej budynków Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

 

Dostępność architektoniczna

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Toruńska 174a , 85-844 Bydgoszcz

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Do budynku prowadzą 3 wejścia od ul. Spokojnej i Toruńskiej . Do każdego z wejść prowadzą

schody.

        Do Biura Obsługi Mieszkańców prowadzi wejście od strony południowej z podjazdem dla osób 

        z niepełnosprawnościami.

        Wejście do Kas biletowych od strony północnej. Możliwość przejazdu wózkiem przez Biuro
        Obsługi Mieszkańców
.

 

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

W głównej części budynku znajduję się winda z dojazdem bez utrudnień.

 

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Nie stosuje się.

 

4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych tylko na czas

       pobytu w budynku.

 

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

 

6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

Przeszkolony tłumacz migowy na miejscu (sekretariat).

 

7. Inne informacje

Toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze po lewej stronie od wejścia do Biura Obsługi 

        Mieszkańców.

        Kancelaria znajduje się po prawej stronie wejścia do Biura Obsługi Mieszkańców. Dalsze

        przejście zabezpieczone jest kontrolą dostępu, przez które może przejechać osobom na wózku.

 

Strefa Płatnego Parkowania i Kasy biletowe, ul. Zygmunta Augusta 10
85-082 Bydgoszcz

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Zygmunta Augusta do Strefy Płatnego Parkowania oraz Kas Biletowych. Budynek bez schodów. 


2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Przejazd bez utrudnień.

 

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Nie stosuje się.

 

4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych tylko na czas pobytu w budynku.

 

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

 

6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

Nie ma.

 

Kasy biletowe, ul. Modrzewiowa 19, 85-631 Bydgoszcz

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Modrzewiowej. Budynek bez schodów.

 

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępna jest tylko poczekalnia oraz 3 stanowiska kasowe.

 

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Nie stosuje się.

 

4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Od strony wschodniej budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych tylko na czas pobytu w budynku.

 

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

 

6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

Nie ma.

 

7. Inne informacje

Toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze.

 

Podkategorie