2020-05-27 12:07:05(Mariusz Nowacki) Dodanie dokumentu: Zawiadomienie o wydłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa Trasy Wschód – Zachód (…)”
2020-05-22 12:22:35(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2020-05-22 12:21:32(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Ogłoszenie o naborze 08/2020
2020-05-22 12:21:21(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Ogłoszenie o naborze 08/2020
2020-05-22 12:19:58(Mariusz Nowacki) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 08/2020
2020-05-21 13:02:31(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2020-05-21 13:01:12(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Ogłoszenie o naborze 07/2020
2020-05-21 00:00:00(Zastępca Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 07/2020
2020-05-15 12:50:38(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji „Rozbudowa Trasy Wschód Zachód (…)”.
2020-05-15 12:48:40(Jarosław Kozicki) Dodanie dokumentu: Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji „Rozbudowa Trasy Wschód Zachód (…)”.
2020-05-05 13:03:11(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Ogłoszenie o naborze 06/20
2020-05-05 13:02:44(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Ogłoszenie o naborze 06/20
2020-05-05 13:01:55(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2020-05-05 12:37:27(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Rygor natychmiastowej wykonalności
2020-05-05 12:36:53(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Ocena oddziaływania na środowisko
2020-05-05 12:31:56(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Ocena oddziaływania na środowisko
2020-05-05 00:00:00(Mariusz Nowacki) Dodanie dokumentu: Rygor natychmiastowej wykonalności
2020-04-27 12:50:18(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert
2020-04-27 12:49:30(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2020-04-27 12:49:15(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń