2017-05-23 10:31:06(Jarosław Kozicki) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 12/17
2017-05-22 12:10:27(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert
2017-05-22 12:09:03(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2017-05-22 12:08:34(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 10/2017
2017-05-22 12:07:41(Jarosław Kozicki) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 10/2017
2017-05-12 13:00:09(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Dokumenty
2017-04-27 06:50:36(Marcin Szykowny) Zmiana danych dokumentu: Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego
2017-04-27 06:50:34(Marcin Szykowny) Zmiana danych dokumentu: Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego
2017-04-26 12:32:06(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert
2017-04-21 12:59:05(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert
2017-04-21 12:55:58(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 09/2017
2017-04-21 12:53:33(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 09/2017
2017-04-21 12:53:25(p.o Dyrektora Tomasz Szymański) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 09/2017
2017-04-21 12:52:08(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2017-04-21 09:51:10(Marcin Szykowny) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2017-04-20 13:20:06(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2017-04-20 13:19:06(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2017-04-20 13:17:40(p.o Dyrektora Tomasz Szymański) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 11/17
2017-04-14 06:10:55(Marcin Szykowny) Zmiana danych dokumentu: Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego
2017-04-14 06:04:44(Marcin Szykowny) Zmiana danych dokumentu: Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego