2020-12-22 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 38/2020
2020-12-22 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 39/2020
2020-12-22 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 34/2020
2020-12-22 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 35/2020
2020-12-07 13:09:25(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2020-12-07 00:00:00( p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 36/2020
2020-11-30 08:07:29(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2020-11-30 08:06:36(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Ogłoszenie o naborze 35/2020
2020-11-30 00:00:00( p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 35/2020
2020-11-27 10:44:42(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2020-11-27 10:40:51(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert
2020-11-27 10:40:30(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2020-11-27 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 31/2020
2020-11-27 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 34/2020
2020-11-26 10:25:01(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert
2020-11-26 10:22:06(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert
2020-11-26 10:21:43(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2020-11-26 10:21:37(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2020-11-26 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 32/2020
2020-11-26 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 33/2020