2020-11-23 12:22:17(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2020-11-23 12:21:33(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert
2020-11-23 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 30/2020
2020-11-05 11:30:55(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2020-11-05 00:00:00(z-ca Dyrektora Rafał Grzegorzewski) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 32/2020
2020-11-05 00:00:00(z-ca Dyrektora Rafał Grzegorzewski) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 33/2020
2020-11-04 13:58:21(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert
2020-11-04 13:56:25(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2020-11-04 13:55:39(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 29/2020
2020-11-04 00:00:00( p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 28/2020
2020-11-04 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 29/2020
2020-11-02 09:35:17(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Ogłoszenie o naborze 31/2020
2020-11-02 09:35:07(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Ogłoszenie o naborze 30/2020
2020-11-02 09:34:38(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Ogłoszenie o naborze 29/2020
2020-11-02 09:34:09(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2020-11-02 09:30:33(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2020-11-02 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 30/2020
2020-11-02 00:00:00( p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 31/2020
2020-10-30 12:09:42(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert
2020-10-30 12:09:18(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń