2020-09-22 09:22:13(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Dostępność Architektoniczna
2020-09-22 09:21:53(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Dostępność Architektoniczna
2020-09-22 09:20:57(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Dostępność Architektoniczna
2020-09-22 09:20:41(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Dostępność Architektoniczna
2020-09-22 09:18:29(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Dostępność Architektoniczna
2020-09-22 09:18:14(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Dostępność Architektoniczna
2020-09-22 09:17:49(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Dostępność Architektoniczna
2020-09-22 09:17:31(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Dostępność Architektoniczna
2020-09-22 09:17:06(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Dostępność Cyfrowa
2020-09-22 09:13:16(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Dostępność Cyfrowa
2020-09-22 09:10:42(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Dostępność Architektoniczna
2020-09-22 09:10:23(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Dostępność Architektoniczna
2020-09-22 09:09:30(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Dostępność Architektoniczna
2020-09-22 09:09:19(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Dostępność Architektoniczna
2020-09-22 09:08:04(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Dostępność Architektoniczna
2020-09-22 09:06:44(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Dostępność Architektoniczna
2020-09-22 09:02:23(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Dostępność Cyfrowa
2020-09-22 09:01:02(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Dostępność Cyfrowa
2020-09-22 08:01:52(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 21/2020
2020-09-22 08:01:36(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert