2017-06-06 11:18:49(p.o. Z-cy Dyrektora ds. Utrzymania Infrastruktury Jacek Witkowski) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o zatrudnieniu 15/17
2017-06-05 10:46:19(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2017-06-05 10:44:47(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Ogłoszenie o naborze 14/17
2017-06-05 10:44:09(p.o. Z-cy Dyrektora ds. Utrzymania Infrastruktury Jacek Witkowski) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 14/17
2017-05-25 13:06:08(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Ogłoszenie o naborze 13/17
2017-05-25 13:05:46(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2017-05-25 13:04:31(Jarosław Kozicki) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 13/17
2017-05-25 08:33:00(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert
2017-05-25 08:32:04(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert
2017-05-25 08:30:02(p.o. Z-cy Dyrektora ds. Utrzymania Infrastruktury Jacek Witkowski) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 11/2017
2017-05-25 08:26:17(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2017-05-23 10:34:02(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2017-05-23 10:31:45(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Ogłoszenie o naborze 12/17
2017-05-23 10:31:06(Jarosław Kozicki) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 12/17
2017-05-22 12:10:27(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert
2017-05-22 12:09:03(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2017-05-22 12:08:34(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 10/2017
2017-05-22 12:07:41(Jarosław Kozicki) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 10/2017
2017-05-12 13:00:09(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Dokumenty
2017-04-27 06:50:36(Marcin Szykowny) Zmiana danych dokumentu: Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego