2020-09-22 09:09:19(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Dostępność Architektoniczna
2020-09-22 09:08:04(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Dostępność Architektoniczna
2020-09-22 09:06:44(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Dostępność Architektoniczna
2020-09-22 09:02:23(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Dostępność Cyfrowa
2020-09-22 09:01:02(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Dostępność Cyfrowa
2020-09-22 08:01:52(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 21/2020
2020-09-22 08:01:36(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert
2020-09-22 08:01:03(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2020-09-22 08:00:50(Mariusz Nowacki) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 21/2020
2020-09-22 00:00:00(Wydział Organizacyjno-Administracyjny) Dodanie dokumentu: Dostępność Cyfrowa
2020-09-22 00:00:00(Wydział Organizacyjno-Administracyjny) Dodanie dokumentu: Dostępność Architektoniczna
2020-09-17 10:59:12(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2020-09-17 10:58:53(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert
2020-09-17 10:57:55(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 20/2020
2020-09-17 10:57:27(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 20/2020
2020-09-17 10:56:42(Mariusz Nowacki) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 20/2020
2020-09-16 09:17:42(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert
2020-09-16 09:14:13(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2020-09-16 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 24/2020
2020-09-16 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 22/2020