2018-08-22 11:43:27(Dyrektor Jacek Witkowski) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o zatrudnieniu 26/18
2018-08-22 11:41:10(Dyrektor Jacek Witkowski) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o zatrudnieniu 25/18
2018-08-13 10:24:03(Michał Pstrong) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2018-08-13 10:21:10(Michał Pstrong) Zmiana danych dokumentu: Ogłoszenie o zatrudnieniu 24/18
2018-08-13 00:00:00(Dyrektor Jacek Witkowski) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o zatrudnieniu 24/18
2018-08-10 13:08:58(Michał Pstrong) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert
2018-08-10 13:07:59(Michał Pstrong) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 22/18
2018-08-10 13:07:53(Michał Pstrong) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 22/18
2018-08-10 13:07:41(Michał Pstrong) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert
2018-08-10 13:07:01(Michał Pstrong) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2018-08-10 13:06:45(Michał Pstrong) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 22/18
2018-08-10 13:06:41(Michał Pstrong) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 22/18
2018-08-10 07:01:05(Michał Pstrong) Zmiana danych dokumentu: Ogłoszenie o zatrudnieniu 23/18
2018-08-10 06:59:51(Michał Pstrong) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2018-08-10 06:58:58(Michał Pstrong) Zmiana danych dokumentu: Ogłoszenie o zatrudnieniu 23/18
2018-08-10 06:58:42(Michał Pstrong) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2018-08-10 06:57:42(Michał Pstrong) Zmiana danych dokumentu: Ogłoszenie o zatrudnieniu 23/18
2018-08-10 06:57:39(Michał Pstrong) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o zatrudnieniu 23/18
2018-07-23 05:33:41(Michał Pstrong) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 19/2018
2018-07-17 13:40:02(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń