2013-05-28 08:50:58(Andrzej) Zmiana danych dokumentu: Pliki do pobrania
2013-05-28 08:50:14(Andrzej) Dodadanie załącznika [Zał. nr 6 do Pz. 1.3.1. - wniosek na umieszczenie urządzeń.pdf] do dokumentu: Pliki do pobrania
2013-05-28 08:49:47(Andrzej) Dodadanie załącznika [Zał. nr 5 do Pz. 1.3.1. - wniosek na zajęcie pasa drogowego - prowadzenie robót.pdf] do dokumentu: Pliki do pobrania
2013-05-28 08:49:03(Andrzej) Dodadanie załącznika [Zał. nr 4 do Pz. 1.3.1. - wniosek na zajęcie pasa drogowego - reklamy.pdf] do dokumentu: Pliki do pobrania
2013-05-28 08:48:34(Andrzej) Dodadanie załącznika [Zał. nr 3 do Pz. 1.3.1. - wniosek na lokalizację - reklamy.pdf] do dokumentu: Pliki do pobrania
2013-05-28 08:47:29(Andrzej) Dodadanie załącznika [Zał. nr 2 do Pz. 1.3.1. - wniosek na zajęcie pasa drogowego - obiekty handlowe, stoisko handlowe.pdf] do dokumentu: Pliki do pobrania
2013-05-28 08:47:01(Andrzej) Dodadanie załącznika [Zał. nr 1 do Pz. 1.3.1. - wniosek na lokalizację - obiekty handlowe, stoiska handlowe.pdf] do dokumentu: Pliki do pobrania
2013-05-28 08:45:04(Andrzej) Dodadanie załącznika [Druk zgłoszenia szkody_998A200730.pdf] do dokumentu: Pliki do pobrania
2013-05-28 08:43:19(Andrzej) Usunięto załącznik [reklama.pdf] z dokumentu: Pliki do pobrania
2013-05-28 08:43:14(Andrzej) Usunięto załącznik [reklama1.pdf] z dokumentu: Pliki do pobrania
2013-05-28 08:43:08(Andrzej) Usunięto załącznik [wzor36.pdf] z dokumentu: Pliki do pobrania
2013-05-28 08:42:48(Andrzej) Usunięto załącznik [wzor37.pdf] z dokumentu: Pliki do pobrania
2013-05-28 08:42:38(Andrzej) Usunięto załącznik [reklama.pdf] z dokumentu: Pliki do pobrania
2013-05-28 08:42:30(Andrzej) Usunięto załącznik [handel.pdf] z dokumentu: Pliki do pobrania
2013-05-28 08:40:25(Andrzej) Zmiana danych dokumentu: Pliki do pobrania
2013-05-28 08:40:21(Andrzej) Usunięto załącznik [zgloszenie.pdf] z dokumentu: Pliki do pobrania
2013-05-21 07:41:41(Tomasz Permoda) Zmiana danych dokumentu: Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego
2013-05-21 07:41:34(Tomasz Permoda) Dodadanie załącznika [Katalog symboli stosowanych w Komunikacji miejskiej.pdf] do dokumentu: Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego
2013-05-21 07:40:47(Tomasz Permoda) Dodadanie załącznika [Ogólne założenia Systemu Bilet Metropolitalny.pdf] do dokumentu: Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego
2013-05-16 10:59:25(Tomasz Permoda) Zmiana danych dokumentu: Dane teleadresowe