Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskwych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa Trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy".

informację wytworzył: Wydział Funduszy Europejskich i Procedur Przetargowych

za treść odpowiada: Wydział Funduszy Europejskich i Procedur Przetargowych

ostatnia modyfikacja: 2020-05-15

data wytworzenia: 2020-05-15

opublikował: Jarosław Kozicki

data publikacji: 2020-05-15


2020-05-15 - (Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu
2020-05-15 - (Jarosław Kozicki) Dodanie dokumentu