Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

ul. Toruńska 174a , 85-844 Bydgoszcz

 

 1. 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Do budynku są 3 wejścia:

-       wejście główne – do Biura Obsługi Mieszkańców od strony południowej budynku. Wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i schodami, bez przeszkód w postaci progów,

-       wejście do kas biletowych oraz punktu rozpatrywania reklamacji od strony ul. Toruńskiej. Wejście ze schodami. Dla osób poruszających się na wózku możliwość dostępu przez Biuro Obsługi Mieszkańców,

-       wejście dla pracowników ZDMiKP od strony zachodniej.

 1. 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dostępne jest Biuro Obsługi Mieszkańców oraz pomieszczenia higeniczno-sanitarne. W głównej części budynku znajduje się winda zapewniająca dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. Dostęp bez barier. Korytarze i schody wewnętrzne zabezpieczone systemem kontroli dostępu. W razie potrzeby możliwość wejścia z pracownikiem.
3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Biuro Obsługi Mieszkańców wyposażono w pętle indukcyjną. W budynku nie ma systemu informacji głosowej, ani systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a poza windą.

 1. 4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, tylko na czas pobytu w budynku.

 1. 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

 1. 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

Zapewniono możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego on-line. Tłumaczenie odbywa się w czasie rzeczywistym na bazie wideokonferencji (w formie rozmowy trójstronnej, podczas której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy polskim językiem migowym (PJM) lub systemem językowo-migowym (SJM), a polskim językiem fonicznym).

 1. 7. Inne informacje

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po lewej stronie wejścia do Biura Obsługi Mieszkańców. Toaletę wyposażono w poręcze oraz inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Kancelaria znajduje się po prawej stronie wejścia do Biura Obsługi Mieszkańców. Przejście do pozostałej części budynku zabezpieczone jest systemem kontroli dostępu, przez które, w razie potrzeby, może przejechać osoba na wózku. 

Dla pracownika Biura Obsługi Mieszkańców ustalono dodatkowe obowiązki dotyczące udzielania pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami. Polegają one na informowaniu odpowiednich pracowników merytorycznych właściwego wydziału o potrzebie obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami i udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy w miejscu jej przybycia do urzędu.

 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Wydział Kontroli Biletowo-Parkingowej

ul. Zygmunta Augusta 10, 85-082 Bydgoszcz

 

 1. 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Do budynku są 4 wejścia:

-       wejście do Biura Obslugi od strony ul. Zygmunta Augusta, bez przeszkód w postaci progów,

-       pozostałe wejścia dostępne tylko dla pracowników.

 Budynek jednokondygnacyjny, bez schodów, korytarzy i windy,

-       wejście do kas biletowych od strony ul. Zygmunta Augusta, bez przeszkód w postaci progów,

 1. 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dostępne jest pomieszczenie Biura Obsługi oraz kas biletowych. Brak dostępności do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

 1. 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Kasy wyposażono w pętle indukcyjne.

W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a.

 1. 4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, tylko na czas pobytu w budynku.

 1. 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

 1. 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

Zapewniono możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego on-line. Tłumaczenie odbywa się w czasie rzeczywistym na bazie wideokonferencji (w formie rozmowy trójstronnej, podczas której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy polskim językiem migowym (PJM) lub systemem językowo-migowym (SJM), a polskim językiem fonicznym).

Osoba która wyraża chęć skorzystania z wyżej opisanej metody komunikowania się z naszym Urzędem proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 1 dzień przed dniem skorzystania z usługi.

 1. 7. Inne informacje

Brak.

 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Budynek do obsługi miejskiego transportu publicznego „Bydgoszcz Leśna”

ul. Modrzewiowa 19, 85-631 Bydgoszcz

 

 1. 1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Do budynku są 2 wejścia, które prowadzą do poczekalni dworca, bez przeszkód w postaci progów. Budynek jednokondygnacyjny, bez schodów, korytarzy i windy.

 1. 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dostępna jest poczekalnia z kasami biletowymi oraz pomieszczenia higieniczno - sanitarne.

 1. 3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Kasy wyposażono w pętle indukcyjne. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Brak oznaczeń w alfabecie Braille'a.

 1. 4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Od strony wschodniej budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych tylko na czas pobytu w budynku.

 1. 5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

 1. 6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

Zapewniono możliwość korzystania z pomocy tłumacza języka migowego on-line. Tłumaczenie odbywa się w czasie rzeczywistym na bazie wideokonferencji (w formie rozmowy trójstronnej, podczas której tłumacz dokonuje tłumaczenia pomiędzy polskim językiem migowym (PJM) lub systemem językowo-migowym (SJM), a polskim językiem fonicznym).

Osoba która wyraża chęć skorzystania z wyżej opisanej metody komunikowania się z naszym Urzędem proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 1 dzień przed dniem skorzystania z usługi.

 1. 7. Inne informacje

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Toaletę wyposażono w poręcze oraz inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. 

informację wytworzył: Wydział Organizacyjno-Administracyjny

za treść odpowiada: Wydział Organizacyjno-Administracyjny

ostatnia modyfikacja: 2024-03-27

data wytworzenia: 2020-09-22

opublikował: Mariusz Nowacki

data publikacji: 2021-03-24


2024-03-27 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2024-03-27 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2024-03-27 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2024-03-27 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2024-03-27 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2024-03-27 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2024-03-27 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2024-03-27 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2024-03-27 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2023-03-29 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2023-03-29 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2022-03-23 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2022-03-23 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2022-03-23 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2022-03-23 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2022-03-23 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2022-03-23 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2022-03-23 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2022-03-23 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2022-03-23 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2022-03-23 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2021-03-24 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2021-03-24 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2021-03-24 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2021-03-24 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2021-03-24 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2021-03-24 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2021-03-24 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2021-03-24 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2021-03-24 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2021-03-24 - (Mariusz Nowacki) Dodanie dokumentu
więcej...