Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na wniosek zainteresowanego (za wyjątkiem informacji prawnie chronionych o których mowa poniżej).

 

Stosownie do art. 8 ust. 4 przedmiotowej ustawy informujemy, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w BIP Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Bydgoszczy następuje poprzez:

1. Wywieszanie informacji na tablicach - ul. Toruńska 174a, parter 

2. udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w ZDMiKP

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

 

Kiedy dostęp do informacji publicznej jest ograniczony ?

Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:

1. informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej),

2. informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną (tajemnicę zawodową lub jednostki organizacyjnej),

3. tajemnicy przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa,

4. ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:

  • ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizyczych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,
  • osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywtaności.

informację wytworzył: Wydział Organizacyjno-Administracyjny

za treść odpowiada: Wydział Organizacyjno-Administracyjny

ostatnia modyfikacja: 2018-01-26

data wytworzenia: 2011-12-09

opublikował: Administrator

data publikacji: 2011-12-09


2018-01-26 - (Marcin Szykowny) Zmiana danych dokumentu
2016-11-22 - (infor) Zmiana danych dokumentu
2012-01-26 - (infor) Zmiana danych dokumentu
2012-01-26 - (infor) Zmiana danych dokumentu
2012-01-26 - (infor) Zmiana danych dokumentu
2012-01-26 - (infor) Zmiana danych dokumentu
2011-12-11 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
2011-12-11 - (Administrator) Modyfikacja ustawień załącznika [udostep.pdf] w dokumencie
2011-12-11 - (Administrator) Zmiana danych dokumentu
2011-12-11 - (Administrator) Dodadanie załącznika [udostep.pdf] do dokumentu
2011-12-09 - (Administrator) Dodanie dokumentu
więcej...