Ocena oddziaływania na środowisko

Zawiadomienie o wydłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa Trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy".

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskwych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa Trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego w Bydgoszczy".

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy wraz z budową infrastruktury dla transportu publicznego w ul. Gdańskiej w Bydgoszczy ( na odcinku od ul.rekreacyjnej do pętli autobusowej Myślęcinek)"

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności dla decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy wraz z budową infrastruktury dla transportu publicznego w ul. Gdańskiej w Bydgoszczy ( na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej Myślęcinek)"

Załączniki:
Pobierz plik (Rygor natychmiastowej wykonalnosci.pdf)Rygor natychmiastowej wykonalnosci.pdf[ ]146 kB