Dostępność architektoniczna

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Toruńska 174a , 85-844 Bydgoszcz

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Do budynku prowadzą 3 wejścia od ul. Spokojnej i Toruńskiej . Do każdego z wejść prowadzą

schody.

        Do Biura Obsługi Mieszkańców prowadzi wejście od strony południowej z podjazdem dla osób 

        z niepełnosprawnościami.

        Wejście do Kas biletowych od strony północnej. Możliwość przejazdu wózkiem przez Biuro
        Obsługi Mieszkańców
.

 

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

W głównej części budynku znajduję się winda z dojazdem bez utrudnień.

 

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Nie stosuje się.

 

4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych tylko na czas

       pobytu w budynku.

 

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

 

6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

Przeszkolony tłumacz migowy na miejscu (sekretariat).

 

7. Inne informacje

Toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze po lewej stronie od wejścia do Biura Obsługi 

        Mieszkańców.

        Kancelaria znajduje się po prawej stronie wejścia do Biura Obsługi Mieszkańców. Dalsze

        przejście zabezpieczone jest kontrolą dostępu, przez które może przejechać osobom na wózku.

 

Strefa Płatnego Parkowania i Kasy biletowe, ul. Zygmunta Augusta 10
85-082 Bydgoszcz

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Zygmunta Augusta do Strefy Płatnego Parkowania oraz Kas Biletowych. Budynek bez schodów. 


2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Przejazd bez utrudnień.

 

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Nie stosuje się.

 

4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych tylko na czas pobytu w budynku.

 

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

 

6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

Nie ma.

 

Kasy biletowe, ul. Modrzewiowa 19, 85-631 Bydgoszcz

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Modrzewiowej. Budynek bez schodów.

 

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępna jest tylko poczekalnia oraz 3 stanowiska kasowe.

 

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Nie stosuje się.

 

4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Od strony wschodniej budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych tylko na czas pobytu w budynku.

 

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

 

6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

Nie ma.

 

7. Inne informacje

Toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze.

 

informację wytworzył: Wydział Organizacyjno-Administracyjny

za treść odpowiada: Wydział Organizacyjno-Administracyjny

ostatnia modyfikacja: 2021-03-24

data wytworzenia: 2020-09-22

opublikował: Mariusz Nowacki

data publikacji: 2020-09-22


2021-03-24 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2021-03-24 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2020-09-23 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2020-09-23 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2020-09-23 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2020-09-22 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2020-09-22 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2020-09-22 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2020-09-22 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2020-09-22 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2020-09-22 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2020-09-22 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2020-09-22 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2020-09-22 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2020-09-22 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2020-09-22 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2020-09-22 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2020-09-22 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2020-09-22 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2020-09-22 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2020-09-22 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2020-09-22 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2020-09-22 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2020-09-22 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2020-09-22 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2020-09-22 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2020-09-22 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2020-09-22 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2020-09-22 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2020-09-22 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2020-09-22 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2020-09-22 - (Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu
2020-09-22 - (Mariusz Nowacki) Dodanie dokumentu
więcej...