2018-06-29 11:43:48(p.o. Z-cy Dyrektora ds. Inwestycji Drogowych Maciej Gust) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 21/2018
2018-06-29 07:15:06(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2018-06-29 07:12:39(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2018-06-29 07:12:23(p.o. Z-cy Dyrektora ds. Inwestycji Drogowych Maciej Gust) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 19/2018
2018-06-29 07:11:04(p.o. Z-cy Dyrektora ds. Inwestycji Drogowych Maciej Gust) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 18/2018
2018-06-14 12:18:15(Michał Pstrong) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2018-06-14 12:16:21(Dyrektor Jacek Witkowski) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o zatrudnieniu 21/18
2018-06-07 05:37:39(Michał Pstrong) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2018-06-07 05:36:40(Dyrektor Jacek Witkowski) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o zatrudnieniu 20/18
2018-06-04 13:17:09(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2018-06-04 13:15:17(Dyrektor Jacek Witkowski) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o zatrudnieniu 19/18
2018-05-30 12:43:30(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2018-05-30 12:42:32( Dyrektor Jacek Witkowski) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 15/2018
2018-05-30 12:39:41(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2018-05-28 13:29:38(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2018-05-28 13:28:46(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2018-05-28 13:28:30(Dyrektor Jacek Witkowski) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 17/2018
2018-05-28 09:49:24(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2018-05-28 09:48:21(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2018-05-28 09:47:58(Dyrektor Jacek Witkowski) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 12/2018