2018-03-08 11:54:13(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2018-03-08 11:53:13(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2018-03-08 11:51:46(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2018-03-08 11:51:27(p.o. Dyrektora Jacek Witkowski) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 5/2018
2018-03-02 13:45:20(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2018-03-02 13:42:37(p.o. Dyrektora Jacek Witkowski) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o zatrudnieniu 8/18
2018-03-01 07:51:08(Michał Pstrong) Zmiana danych dokumentu: Osoby zarzadzajace
2018-02-26 13:00:44(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2018-02-23 14:03:47(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2018-02-23 13:58:48(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 6/2018
2018-02-23 13:57:14(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 6/2018
2018-02-23 13:53:39(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 6/2018
2018-02-23 13:53:25(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2018-02-23 13:44:57(p.o. Z-cy Dyrektora ds. Utrzymania Infrastruktury Jacek Witkowski) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 6/2018
2018-02-23 13:37:30(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2018-02-15 15:04:27(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 2/18
2018-02-15 15:03:53(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 3/18
2018-02-15 15:03:38(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 4/18
2018-02-15 15:02:28(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Ogłoszenie o naborze 7/18
2018-02-15 15:01:32(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze