2021-09-30 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 41/2021
2021-09-30 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 40/2021
2021-09-30 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 39/2021
2021-09-24 08:13:28(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska pomocnicze
2021-09-21 12:21:28(Administrator) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2021-09-21 12:21:04(Administrator) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2021-09-21 12:20:47(Administrator) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2021-09-21 12:20:37(Administrator) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2021-09-21 12:20:24(Administrator) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2021-09-21 12:19:33(Administrator) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2021-09-21 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 49/2021
2021-09-21 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 38/2021
2021-09-20 09:29:43(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Procedury naboru na stanowiska urzędnicz
2021-09-17 07:18:55(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Procedury naboru na stanowiska urzędnicz
2021-09-17 07:18:16(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Procedury naboru na stanowiska urzędnicz
2021-09-16 12:28:27(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2021-09-16 12:27:38(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2021-09-16 12:26:52(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2021-09-16 12:25:35(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2021-09-16 12:20:03(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska pomocnicze