2021-11-10 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 59/2021
2021-11-03 08:37:22(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2021-11-03 08:36:48(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2021-11-03 08:36:22(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 54/2021
2021-11-03 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 54/2021
2021-10-29 11:58:35(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2021-10-29 11:58:27(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2021-10-29 11:58:17(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2021-10-29 11:05:52(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2021-10-29 11:01:34(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2021-10-29 11:01:28(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2021-10-29 10:58:58(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2021-10-29 10:57:38(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2021-10-29 10:55:53(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2021-10-29 10:55:20(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2021-10-29 10:29:49(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Ogłoszenie o naborze 58/2021
2021-10-29 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 58/2021
2021-10-29 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 57/2021
2021-10-29 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 56/2021
2021-10-29 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 55/2021