2021-11-25 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 56/2021
2021-11-25 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 55/2021
2021-11-22 13:02:58(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska pomocnicze
2021-11-17 12:46:55(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2021-11-17 12:45:57(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2021-11-17 12:45:37(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska pomocnicze
2021-11-17 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 60/2021
2021-11-17 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 61/2021
2021-11-10 12:13:35(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska pomocnicze
2021-11-10 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 59/2021
2021-11-03 08:37:22(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2021-11-03 08:36:48(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2021-11-03 08:36:22(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 54/2021
2021-11-03 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 54/2021
2021-10-29 11:58:35(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2021-10-29 11:58:27(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2021-10-29 11:58:17(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2021-10-29 11:05:52(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2021-10-29 11:01:34(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2021-10-29 11:01:28(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze