2022-09-12 05:50:06(Dariusz Michałek) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2022-08-30 14:17:42(Dariusz Michałek) Zmiana danych dokumentu: Ogłoszenie o naborze 31/2022
2022-08-30 14:13:11(Dariusz Michałek) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2022-08-30 14:11:11(Dariusz Michałek) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2022-08-30 14:09:05(Dariusz Michałek) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2022-08-30 14:03:45(Dariusz Michałek) Zmiana danych dokumentu: Ogłoszenie o naborze 31/2022
2022-08-30 13:58:55(Dariusz Michałek) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 27/2022
2022-08-30 13:57:16(Dariusz Michałek) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 27/2022
2022-08-30 13:54:30(Dariusz Michałek) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2022-08-30 13:50:40(Dariusz Michałek) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 27/2022
2022-08-30 13:49:40(Dariusz Michałek) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 27/2022
2022-08-30 12:23:34(Dariusz Michałek) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 27/2022
2022-08-30 12:16:59(Dariusz Michałek) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2022-08-30 12:16:20(Dariusz Michałek) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2022-08-30 12:14:27(Dariusz Michałek) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2022-08-30 12:03:06(Dariusz Michałek) Zmiana danych dokumentu: Ogłoszenie o naborze 27/2022
2022-08-30 12:00:21(Dariusz Michałek) Zmiana danych dokumentu: Ogłoszenie o naborze 27/2022
2022-08-30 00:00:00(p.o Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania Infrastruktury Jakub Proczek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 27/2022
2022-08-30 00:00:00(p.o Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania Infrastruktury Jakub Proczek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 31/2022
2022-08-25 12:24:16(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze