2022-09-30 05:21:07(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2022-09-30 05:19:42(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2022-09-30 05:18:26(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska pomocnicze
2022-09-30 05:11:55(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Ogłoszenie o naborze 34/2022
2022-09-30 00:00:00( p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 34/2022
2022-09-30 00:00:00( p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 33/2022
2022-09-30 00:00:00( p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 31/2022
2022-09-30 00:00:00( p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 29/2022
2022-09-30 00:00:00( p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 32/2022
2022-09-15 11:54:21(Dariusz Michałek) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2022-09-15 11:52:42(Dariusz Michałek) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2022-09-15 11:50:40(Dariusz Michałek) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2022-09-15 11:47:15(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 32/2022
2022-09-12 06:48:51(Dariusz Michałek) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 28/2022
2022-09-12 06:48:15(Dariusz Michałek) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 28/2022
2022-09-12 06:44:28(Dariusz Michałek) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 28/2022
2022-09-12 06:41:04(Dariusz Michałek) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 28/2022
2022-09-12 06:40:16(Dariusz Michałek) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 28/2022
2022-09-12 06:33:34(Dariusz Michałek) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2022-09-12 06:28:10(Dariusz Michałek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 28/2022