2020-11-04 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 29/2020
2020-11-02 09:35:17(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Ogłoszenie o naborze 31/2020
2020-11-02 09:35:07(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Ogłoszenie o naborze 30/2020
2020-11-02 09:34:38(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Ogłoszenie o naborze 29/2020
2020-11-02 09:34:09(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2020-11-02 09:30:33(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2020-11-02 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 30/2020
2020-11-02 00:00:00( p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 31/2020
2020-10-30 12:09:42(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert
2020-10-30 12:09:18(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2020-10-30 12:09:12(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2020-10-30 12:08:44(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 27/2020
2020-10-30 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 27/2020
2020-10-22 10:28:12(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2020-10-22 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 29/2020
2020-10-15 10:48:58(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń
2020-10-15 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 28/2020
2020-10-12 12:48:41(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 25/2020
2020-10-12 12:47:33(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert
2020-10-12 12:46:32(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń