2023-09-28 00:00:00( p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 20/2023
2023-09-22 10:44:18(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Ogłoszenie o naborze 19/2023
2023-09-21 11:46:02(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2023-09-21 11:45:16(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2023-09-21 11:43:56(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2023-09-21 00:00:00( p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 15/2023
2023-09-21 00:00:00( p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 16/2023
2023-09-15 13:04:52(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Petycja w sprawie ustawienia znaków drogowych na ul. Produkcyjnej
2023-09-14 11:11:20(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Ogłoszenie o naborze 19/2023
2023-09-06 10:29:22(Dariusz Michałek) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2023-09-06 10:27:16(Dariusz Michałek) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2023-09-06 10:25:43(Dariusz Michałek) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 18/2023
2023-09-06 10:23:45(Dariusz Michałek) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 18/2023
2023-09-06 10:18:25(Dariusz Michałek) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2023-09-06 10:12:18(Dariusz Michałek) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2023-09-06 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 18/2023
2023-09-05 11:56:14(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2023-09-05 11:54:08(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2023-09-05 00:00:00( p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 19/2023
2023-08-22 12:03:21(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze