2024-02-02 00:00:00( p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 02/2024
2024-02-01 06:00:21(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Schemat organizacyjny
2024-02-01 05:59:57(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Schemat organizacyjny
2024-02-01 05:59:23(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Schemat organizacyjny
2024-02-01 05:56:08(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Schemat organizacyjny
2024-01-31 11:17:16(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 23/2023
2024-01-22 12:25:07(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2024-01-22 12:25:02(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2024-01-22 12:16:25(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Ogłoszenie o naborze 01/2024
2024-01-22 00:00:00( p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 01/2024
2024-01-11 13:36:05(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
2024-01-02 06:26:28(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Schemat organizacyjny
2024-01-02 06:26:08(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Schemat organizacyjny
2024-01-02 06:25:45(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Schemat organizacyjny
2024-01-02 06:25:10(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Schemat organizacyjny
2024-01-02 06:22:18(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Schemat organizacyjny
2023-12-18 12:32:32(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2023-12-18 12:32:07(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2023-12-18 12:31:15(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2023-12-18 12:29:48(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 23/2023