2021-06-24 11:07:13(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2021-06-24 11:02:32(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2021-06-24 11:01:01(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2021-06-24 11:00:04(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 17/2021
2021-06-24 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 17/2021
2021-06-24 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 21/2021
2021-06-24 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 22/2021
2021-06-24 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 23/2021
2021-06-14 12:28:03(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2021-06-14 12:27:11(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Ogłoszenie o naborze 20/2021
2021-06-14 12:26:51(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2021-06-14 12:24:22(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2021-06-14 12:18:34(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 15/2021
2021-06-14 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 15/2021
2021-06-14 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 16/2021
2021-06-14 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 19/2021
2021-06-14 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 20/2021
2021-06-10 12:20:33(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2021-06-10 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 18/2021
2021-06-09 08:12:54(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze