2021-06-09 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 17/2021
2021-06-01 12:00:43(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2021-06-01 12:00:20(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2021-06-01 11:59:24(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2021-06-01 11:58:30(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2021-06-01 11:56:29(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 13/2021
2021-06-01 11:55:15(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 12/2021
2021-06-01 11:54:54(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 12/2021
2021-06-01 10:35:12(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Schemat organizacyjny
2021-06-01 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 12/2021
2021-06-01 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 13/2021
2021-05-28 11:56:45(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2021-05-28 11:37:37(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2021-05-28 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 15/2021
2021-05-28 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 16/2021
2021-05-28 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 14/2021
2021-05-11 12:34:32(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2021-05-11 12:31:37(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2021-05-11 12:24:28(Jarosław Kozicki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2021-05-11 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 13/2021