2021-07-05 12:31:52(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2021-07-05 12:31:24(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2021-07-05 12:31:01(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 20/2021
2021-07-05 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 20/2021
2021-07-05 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 25/2021
2021-06-28 12:27:33(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2021-06-28 12:26:37(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 18/2021
2021-06-28 12:24:41(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2021-06-28 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 24/2021
2021-06-28 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 18/2021
2021-06-24 11:12:18(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2021-06-24 11:10:42(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2021-06-24 11:10:10(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Ogłoszenie o naborze 22/2021
2021-06-24 11:07:13(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2021-06-24 11:02:32(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista rozstrzygniętych ofert na stanowiska urzędnicze
2021-06-24 11:01:01(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Lista bieżących ogłoszeń na stanowiska urzędnicze
2021-06-24 11:00:04(Mariusz Nowacki) Zmiana danych dokumentu: Informacja o wyniku naboru 17/2021
2021-06-24 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Informacja o wyniku naboru 17/2021
2021-06-24 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 21/2021
2021-06-24 00:00:00(p.o. Dyrektora Wojciech Nalazek) Dodanie dokumentu: Ogłoszenie o naborze 22/2021